img

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บ 7-11Street

ขอต้อนรับเข้าสู่แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) 7-11street โปรดอ่านข้อตกลงให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการสั่งซื้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

1. ข้อตกลงสั่งซื้อ
ทาง 7-11street เป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าและนำเข้าสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น โดย 7-11street จะทำการเจรจาติดต่อกับร้านค้าในต่างประเทศรวมถึงการติดตามสินค้า

2. ข้อตกลงสินค้า
รูปภาพสินค้าในเว็บไซต์ของร้านค้า อาจมีความแตกต่างไปบ้างจากสินค้าจริงที่ได้รับ เนื่องจากตกแต่งภาพเพื่อความสวยงาม แนะนำให้ลูกค้าพิจารณาหรือดูรีวิวสินค้าให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

3. ข้อตกลงสินค้าที่ไม่รับนำเข้า
ทาง 7-11street ไม่รับสั่งของต้องห้ามและของต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกฏหมาย เช่น สินค้าแบรนด์เนม, สินค้ามีลิขสิทธิ์, อาหารและเครื่องดื่ม, ยา, เครื่องสำอาง, สารเคมี, สารเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,อุปกรณ์โทรคมนาคม, อาวุธทุกชนิด, สื่อลามก, พืชและส่วนต่างๆ ของพืช, สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์, สัตว์ป่าสงวน, สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด, สินค้า อย. และสินค้าทางการแพทย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อ

4. ข้อตกลงการคืนและเปลี่ยนสินค้า, การคืนเงิน*
 4.1. กรณีลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบปัญหา เช่น ผิดไซส์ ผิดสี สินค้าผิดไม่ตรงตามที่สั่ง เป็นต้น ต้องติดต่อทางร้าน 7-11street เพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้า
 4.2. กรณีที่ทางร้าน 7-11street เป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อให้ลูกค้าผิดพลาด โดยเป็นความผิดพลาดของทาง 7- 11street เช่น สั่งผิดสี ผิดไซส์ ผิดจำนวน ฯลฯ ไปจากที่ลูกค้าระบุมา ทาง 7-11street ยินดีรับผิดชอบให้ 100% ของมูลค่าสินค้าที่ผิดเท่านั้น

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบระยะเวลาการขนส่ง
ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ 12-15 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว ได้เเก่
5.1. ความล่าช้าของร้านค้าต่างประเทศในการจัดส่งสินค้ามาที่โกดัง
5.2. การตรวจเข้มของด่าน
5.3. เหตุสุดวิสัยจากสภาพอากาศ
5.4. ขนส่งล่าช้าเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 7-11street แต่ทางเราจะติดตามสถานะพัสดุเเละจัดส่งสินค้ามาให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุด

กำลังเช็ครายการสินค้ารอการโหลดสักครู่และ กดทำรายการขั้นต่อไปคะ

0%

ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่